Projecten en initiatieven van AdFair

AdFair werkt als maatschappelijk ondernemer met een duidelijke visie steeds aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten, initiatieven en projecten. De focus ligt op duurzame ontwikkeling en de energietransitie. Door samenwerking met uiteenlopende partijen (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven) worden veel ideeën van AdFair vertaald in concrete projecten.

Projecten van AdFair bieden steeds concrete handelingsperspectieven voor betrokken doelgroepen en zijn gericht het bereiken van concrete en meetbare resultaten.

De projecten van AdFair, of de organisaties die op basis van ideeën van AdFair ontstaan zijn, worden gefinancierd door overheid, fondsen, bedrijfsleven en betrokken doelgroepen.

AdFair werkt als maatschappelijk ondernemer met een duidelijke visie steeds aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten, initiatieven en projecten. De focus ligt op duurzame ontwikkeling en de energietransitie. Door samenwerking met uiteenlopende partijen (overheid, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven) worden veel ideeën van AdFair vertaald in concrete projecten.

Projecten van AdFair bieden steeds concrete handelingsperspectieven voor betrokken doelgroepen en zijn gericht het bereiken van concrete en meetbare resultaten.

De projecten van AdFair, of de organisaties die op basis van ideeën van AdFair ontstaan zijn, worden gefinancierd door overheid, fondsen, bedrijfsleven en betrokken doelgroepen.

Actuele projecten en initiatieven van AdFair

 
 

Zeeuws Klimaatfonds

Zeeuws klimaatfonds max.jpg

Het ‘Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds' werkt met een in 2010 nieuw ontwikkeld financieringsmodel om de energietransitie op lokaal en regionaal niveau te ondersteunen. Het fonds werkt op basis van regionale CO2-credits en vrijwillige CO2 compensatie voor bedrijven en overheden. Het Zeeuws Klimaatfonds heeft de realisering van tientallen kleinschalige duurzame energieprojecten in Zeeland mogelijk gemaakt en doet dat nog steeds.
AdFair ontwikkelde het concept voor dit fonds en is (tot eind 2019) verantwoordelijk van de algemene coördinatie en uitvoering.
Meer weten: zeeuwsklimaatfonds.nl

 

Umojafonds van Bløf

Bhutaanse vrijwilligers werken hoog in de Himalaya om overstromingen door smeltwatermeren te voorkomen

Bhutaanse vrijwilligers werken hoog in de Himalaya om overstromingen door smeltwatermeren te voorkomen

De popgroep Bløf heeft een eigen fonds waarmee duurzame energie- en ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden worden ondersteund. De band compenseert via het fonds de CO2-uitstoot van alle concerten, waaronder Concert at Sea. AdFair heeft het fonds in nauwe samenwerking met de band opgezet en voert nu de algemene coördinatie en uitvoering uit van het fonds.
Meer weten: umojafonds.nl

 

Postcoderoos in Versnelling

De postcodeoos uitsnede.jpg

AdFair heeft voor het Zeeuws Klimaatfonds het project ‘Postcoderoos in Versnelling’ ontwikkeld.
Postcoderoosprojecten zijn ontwikkeld als burgerinitiatieven, maar lopen in de praktische uitvoering tegen een hele reeks uitdagingen en drempels aan. Ondersteuning van deze burgerinitiatieven met adviezen en een bijdrage uit het Zeeuws Klimaatfonds moeten de kans op succes vergroten. De inzet is om in twee jaar 35 postcoderoosprojecten in Zeeland te realiseren.

 

Meer Energie in Scholen

zonnepanelen op school.jpg

Basisscholen hebben een voorbeeldfunctie in de energietransitie. Toch worstelt juist deze doelgroep met de opgave om de schoolgebouwen te optimaliseren voor luchtkwaliteit en energiegebruik. Er is een gerichte inspanning nodig van alle betrokken partijen (schoolleiding, schoolbestuur, gemeenten, adviseurs en niet in de laatste plaats de gebruikers zelf) om dit doel dichter bij te brengen.
AdFair ontwikkelde hiervoor, samen met de partners in het Energieservicepunt Zeeland, een plan van aanpak voor. Het project wordt nu op een eerste reeks van 20 basisscholen uitgevoerd.

 
 

Afgeronde succesprojecten

In de afgelopen jaren heeft Ad Phernambucq een reeks aan succesvolle projecten ontwikkeld en (mede) uitgevoerd.
Een paar aansprekende voorbeelden:

Campagne ‘Fiets naar je Werk’ (‘Trap ‘ns wat vaker naar je baas)

Fietsen scoort2.jpg

Deze fietscampagne startte in 1992 in Zeeland en telde midden jaren ’90 bijna 5000 deelnemers en 120 deelnemende bedrijven en instellingen. De campagne werd landelijk overgenomen en hield het, onder de naam ‘Fietsen Scoort’ vol tot 2016. Fietsen naar het werk wordt in allerlei vormen en acties nog steeds gestimuleerd. Ad Phernambucq ontwikkelde het oorspronkelijk concept maakte er in Zeeland een succes van.
Ad Phernambucq: ‘Nog steeds kom ik mensen tegen die in de jaren 90 voor het eerst op hun fiets zijn gestapt om naar hun werk te gaan en dat zijn blijven doen. Tot aan hun pensioen. Mooi toch? De slogan ‘Trap ‘ns wat vaker naar je baas’ is ook wel blijven hangen. Ik heb de indruk dat fietsen nu minder gestimuleerd hoeft te worden. De opkomst van de elektrische fiets heeft er zeker aan bijgedragen dat nu meer mensen naar het werk fietsen”

 

Zon op School

zonopschool2.jpg

In 2004-2005 zijn 90 basisscholen in Zeeland voorzien van een eerste setje zonnepanelen. Het project werd ondersteunt met een grote opbrengstdisplay, een uitgebreid lespakket en een website. Dit project heeft, in verschillende vormen, veel navolging gekregen in heel Nederland. Het project is later (2010) opgenomen in de ‘Zeeuwse Zonnefabriek’. Ad Phernambucq ontwikkelde het oorspronkelijk project en wist hiervoor voldoende fondsen te werven.
Ad Phernambucq: “op dit project kijk ik met veel plezier terug. Het is een belangrijke doelgroep met een voorbeeldfunctie. We hebben toen veel vragen uit het hele land gekregen over de opzet van het project. Het model is breed gekopieerd en waar nodig aangepast. Dat is wel een teken van succes. Nu, 15 jaar later, zijn we weer met basisscholen aan de slag in het project ‘Meer Energie in Scholen’. Hopelijk wordt dat ook een succes.”

 

Zeeuwse Zonnebootrace

Zeeuwse Zonnebootrace.jpg

In Zeeland is in 2005 de allereerste ‘zonnebootrace’ in Nederland (in de wereld?) ooit georganiseerd. Het begon als een kleinschalig evenement met handjevol deelnemers en eenvoudige bootjes waarop een paar zonnepanelen waren gemonteerd. Inzet van het project was, naast de promotie van zonne-energie, leerlingen en studenten uit te dagen om met duurzame energie aan de slag te gaan. In 2011 is, onder de naam ‘Dutch Open Solarboat Challenge’ de laatste zonnebootrace in Zeeland gehouden. In Friesland, maar ook in het buitenland, worden nog steeds wedstrijden georganiseerd.
Ad Phernambucq: “Het oorspronkelijk idee kwam echt van de Friezen, die een Elfstedentocht met zonneboten wilden organiseren. Maar wij waren ze in Zeeland voor met de organisatie van de eerste race. Ik zag het als een mooie Hollandse variant van de ‘World Solar Challenge’ met zonneauto’s in Australië. Het was niet moeilijk om in Zeeland een aantal medestanders te vinden voor het organiseren van die allereerste zonnebootrace”

 

Duurzame Dorpen

AdFair heeft in 2012 in samenwerking met de gemeente Borsele het project ‘Duurzaam Diekendamme’ opgezet en uitgevoerd. De kern van het project was om op dorpsniveau burgerinitiatieven voor duurzame ontwikkeling te stimuleren. Mede door het competitie-element en een vette hoofdprijs (€ 50.000) is het project een succes geworden. Verschillende dorpen ontwikkelden in recordtijd een duurzaamheidsplan met een reeks aan concrete en uitvoerbare ideeën.
Ad Phernambucq: “Ik was echt onder de indruk van de energie die het project losmaakte en van het vermogen van burgers om samen te werken aan de leefbaarheid van het eigen dorp. Het mooie is dat dorpen die toen een duurzaamheidsplan met een aantal concrete project ideeën hebben gemaakt daar nog steeds mee bezig zijn. Nu er verschillende projecten voor zonnepanelen, dorpsmoestuinen en zo met succes zijn afgerond, zijn nu projecten voor deelauto’s weer in beeld. Het project heeft mij wel geïnspireerd tot het schrijven van een ideeënboek ‘Vijftig ideeën voor duurzame dorpen

Vijftig ideeën voor duurzame dorpen (uitgave Zeeuws Klimaatfonds, 2014) is als pdf beschikbaar.

50 ideeen voorpagina.jpg