Voor duurzame
projecten
en
initiatieven

 
Adfair-header.png

Over AdFair

Hoeveel tijd hebben we nog?

Eén generatie.

Eén generatie -vanaf eind jaren '80 tot op de dag van vandaag- dat is ongeveer het tijdvak waarin ik dagelijks bezig ben geweest met de energietransitie en duurzame ontwikkeling. In die dertig jaar heeft de mensheid meer CO2 uitgestoten dan de 250 jaar daarvoor. We hebben nog één generatie om te tij te keren. De urgentie wordt met de dag groter.

Wat is mijn rol?

Nog niet stoppen. Juist nu niet stoppen. We zijn de voorouders van de komende generaties. Dat geeft een bijzondere verantwoordelijkheid. Een leefbare aarde, daar gaat het om. Voorwaarden scheppen voor een goed leven voor zo’n 10 miljard wereldbewoners rond 2050. In harmonie met onze omgeving, met behoud van natuurlijke hulpbronnen en robuuste ecosystemen. Eerlijk verdeeld. Duurzaam, circulair, rijke biodiversiteit, zo min mogelijk vervuiling. Dat is nogal een uitdaging.

Mijn rol is bescheiden, maar niet zonder betekenis. (En dat geldt voor iedereen!)
Door samen te werken met anderen heb ik in de afgelopen 30 jaar al veel succesvolle initiatieven en projecten kunnen ontwikkelen en uitvoeren. In Zeeland tot in Bhutan. Alle kennis en ervaringen neem ik mee. Vanuit een sterke visie en een scheut creativiteit ontstaan steeds nieuwe ideeën. Ideeën die anderen enthousiast maken en op weg helpen. Ideeën die omgezet worden in concrete acties en projecten.

 Een paar voorbeelden?

‘Trap ‘ns wat vaker naar je baas’, een actie waaraan in 1995 (en vele jaren daarna) bijna 5000 deelnemers dagelijks naar het werk fietsten. ‘Zon op School’, waarbij in 2004 al 90 basisscholen een set zonnepanelen op hun dak kregen. De Zeeuwse Zonnebootrace (Dutch Open Solarboat Challenge), waaraan op het hoogtepunt in 2011 zo’n 25 internationale teams deelnamen. Oprichting van het Zeeuws Klimaatfonds in 2009 en het Umojafonds van Bløf in 2008. Beide fondsen zijn nog steeds actief.

Actuele projecten zijn veelal verbonden aan de (Zeeuwse) energietransitie: ‘Meer Energie in Scholen’, ‘Versnelling Postcoderoos’, het ‘Energieservicepunt Zeeland’, de ‘Zeeuwse Energiebeweging’.
Ik mag hieraan leiding geven of er aan bijdragen. Vanuit mijn bedrijf AdFair (sinds 2007) of vanuit mijn rol als coördinator van het Zeeuws Klimaatfonds.

O ja, ik ben ook ‘regiospinner’ voor Urgenda in Zeeland

Ad Phernambucq

“Duurzame ontwikkeling is in de kern een verdelingsvraagstuk. Daarmee is het eerder een sociaal en politiek vraagstuk dan een technologische uitdaging.”

 

Wie is AdFair?

 
 
Ad P-Nuts uitsnede.jpg

Ad Phernambucq = AdFair

Zie mij als een maatschappelijk betrokken ondernemer die in opdracht of in eigen beheer projecten ontwikkelt, adviezen geeft en creatieve concepten ontwikkelt voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. Ik werk hierbij graag samen met een breed netwerk van uiteenlopende partners in en buiten Zeeland.

Voor mijn werk en projecten heb ik in de loop van de tijd verschillende prijzen gekregen, zoals de eerste Milieuprijs van de Provincie Zeeland (1998) en de P-Nuts Award in 2015. Leuk natuurlijk.
De grootste prijs ligt nog in het verschiet; het vertrouwen dat onze kleinkinderen op kunnen groeien in een mooie en veilige wereld.

 
green-gradient.jpg