Zeeuws Klimaatfonds

Het ‘Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds' werkt met een nieuw financieringsmodel om de energietransitie op lokaal en regionaal niveau te ondersteunen. Het fonds werkt sinds 2011 op basis van regionale CO2-credits en vrijwillige CO2 compensatie van bedrijven en overheden. AdFair ontwikkelde het concept en is nu verantwoordelijk van de algemene coördinatie van het fonds. 

Read More
Nilsson Goes