Nieuwe website AdFair

AdFair heeft sinds de zomer van 2019 een nieuwe website

Die nieuwe website van AdFair is vooral een kennismaking met het werk van Ad Phernambucq en zijn bureau AdFair. In de nieuwsrubriek is flink geschoffeld. Oude interviews, opiniestukken, artikelen in tijdschriften en krantenberichten zijn naar de digitale prullenbak verwezen. Wie gaat die nog lezen? We moeten nu vooral vooruit kijken. Dat betekent niet dat we niet meer achteruit moeten kijken. Juist bij duurzame ontwikkeling en transitieprocessen is inzicht in het ontstaan van complexe vraagstukken essentieel. Wie wil bijdragen aan oplossingen voor problemen moet de oorzaken kennen. Gelukkig is er een schat aan informatie over klimaat- een duurzaamheidsvraagstukken. Zo nu en dan zal ik op deze website een pareltje met u delen,

 
Op pad met de zuinigste elektrische auto; de energietransitie kan ook gewoon leuk zijn

Op pad met de zuinigste elektrische auto; de energietransitie kan ook gewoon leuk zijn

Ad Phernambucq