(Hoe) starten we een Energie Beweging?

Is het mogelijk om (in Zeeland) een beweging in gang te zetten waarbij steeds meer burgers zich inzetten voor de energietransitie?

Die vraag stond centraal in een workshop begin juli in de Kloveniersdoelen in Middelburg. De vraag was eerder opgeworpen in een bijeenkomst over de vraag hoe je burgers op een positieve manier kunt bereiken en betrekken bij de ‘omwenteling’ naar een klimaatneutrale energievoorziening.

Alle aandacht rond de totstandkoming van het Klimaatakkoord heeft er toe geleid dat het bij de gemiddelde burger ongemakkelijke en negatieve gevoelens oproept. Het kostenaspect viert de boventoon. En om de burger niet al te veel in de gordijnen te jagen worden kool en geit zo veel mogelijk gespaard. Voorspelbaar resultaat: te weinig en te laat. Dit alles maakt mensen weinig enthousiast.

Toch zijn er voldoende argumenten om als burgers wel aan de slag te gaan. In eigen huis en daarbuiten. Samen met de buren, gelijkgestemden, de vereniging of de coöperatie. Met steun van de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De energietransitie moet een feestje worden voor zo veel mogelijk mensen. Wordt vervolgd…

beweging.jpg
Ad Phernambucq