projecten

AdFair ontwikkelt als maatschappelijk en duurzaam ondernemer zelf projecten en werkt daarnaast in opdracht voor overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Hieronder een overzicht van de belangrijkste projecten.

Zeeuws Klimaatfonds
Het ‘Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds' werkt met een nieuw financieringsmodel om de energietransitie op lokaal en regionaal niveau te ondersteunen. Het fonds werkt sinds 2011 op basis van regionale CO2-credits en vrijwillige CO2 compensatie van bedrijven en overheden. AdFair ontwikkelde het concept en is nu verantwoordelijk van de algemene coördinatie van het fonds.
www.zeeuwsklimaatfonds.nl

zkf 

ACE - Academy of Champions for Energy
Het Zeeuws Klimaatfonds participeert in het interregproject ACE (Academy of Champions for Energy) en voerde het pilotproject ‘klimaatneutraal dorp' uit. AdFair ontwikkelt met Europese partners nieuwe financieringsinstrumenten voor decentrale en duurzame energieopwekking. AdFair maakt tevens deel uit van een team dat de ACE Awards, een Europese prijs voor innovatieve duurzame energieprojecten, uitreikt.
Meer informatie: www.aceforenergy.eu 

ace
 
Energieke Sportverenigingen
Project voor verduurzaming van de energiehuishouding bij sportverenigingen. Ontwikkeling van een cursus voor energiecoordinatoren bij sportclubs. In 2015 worden 12 sportaccommodaties in de gemeente Borsle voorzien van zonnepanelen, zonnecollectoren en LED veldverlichting. AdFair ontwikkelde projectopzet en verzorgde de cursus. Informatie op de site van het Zeeuws Klimaatfonds.
Dit project won in 2015 de P-Nuts Award voor het Mooiste Regionale Samenwerkingsverband.
 Duurzame Dorpen in Zeeland
In 2012 is in de gemeente Borsele het pilotproject ‘Duurzaam Diekendamme' uitgevoerd. Het project was een opmaat naar het project 'Duurzame dorpen in Zeeland'. Voor dit project heeft AdFair de bundel'Vijftig ideeen voor duurzame dorpen' samengesteld.
Meer informatie: www.diekendamme.nl 

50 ideeen

Umojafonds van Bløf

De popgroep Bløf heeft een eigen fonds waarmee duurzame energie- en ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden worden ondersteund. De band compenseert via het fonds de CO2-uitstoot van alle concerten. AdFair heeft het fonds in nauwe samenwerking met de band opgezet en voert nu de algemene coördinatie van het fonds.
Meer informatie: www.umojafonds.nl

umoja


Duurzame Evementen

AdFair neemt deel aan verschillende initiatieven (landelijk en provinciaal) om grote evenementen te verduurzamen en adviseert daarbij ook individuele festival- en evenementenorganisaties.

evenementen

Helios Mylos

AdFair is als coach en adviseur nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Helios Mylos, de zonnemotor. De Helios Mylos is een gepatenteerde vinding om zonne-energie om te zetten in bewegingsenergie.
http://www.heliosmylos.com/

helios Mylos


Advisering

AdFair adviseert regelmatig bedrijven, overheden en andere adviesbureaus over duurzame energieprojecten, MVO, internationale samenwerking en strategische communicatie.

advies

Urgenda Regiospinner

Ad Phernambucq is 'Regiospinner' voor Urgenda , de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie

urgendaOudere projecten van AdFair 


Duurzaam Diekendamme
In 2012 is in de gemeente Borsele het pilotproject ‘Duurzaam Diekendamme' uitgevoerd. Het project is een opmaat naar een breder project voor de ontwikkeling van duurzame dorpen. Het project is een initiatief van het Bedrijvenplatform Duurzaam Borsele en het Zeeuws Klimaatfonds. AdFair verzorgde, samen met de gemeente Borsele, de projectleiding.
Meer informatie:www.zeeuwsklimaatfonds.nl/projecten/duurzaam-dorp of www.diekendamme.nl 

Thijs Kramerlezing 2012
De Thijs Kramerlezing, die om het jaar in de burgerzaal van het historische stadhuis van Middelburg wordt georganiseerd is in 2012 gegeven door de filosoof Hans Achterhuis (‘Denker des Vaderlands').
Op verzoek van de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) verzorgde AdFair de algehele projectleiding.
Meer informatie: www.dethijskramerlezing.nl

Visie en Uitvoeringsplan NME in Zeeland
In opdracht van de provincie Zeeland en het programmateam NME heeft AdFair in 2011 een nieuwe visie geschreven op Natuur- en Milieueducatie in Zeeland. In overleg met alle partijen werkt AdFair nu aan het uitvoeringsprogramma voor de periode tot 2015.

Actie: Tank aan de Toekomst

Samen met AgriSneltank heeft AdFair de actie 'Tank aan de Toekomst' ontwikkeld. Het AgriSneltank station in Goes is als eerste tankstation in Nederland gestart met de verkoop van klimaatneutrale Euro 95 Green Label. zie www.tankaandetoekomst.nl

Dutch Open Solarboat Challenge
In de zomer van 2011 is voor de 2e keer de Dutch Open Solatboat Challenge georganiseerd, een race voor vaartuigen op zonne-energie. AdFair is een van de initiatiefnemers en organisatoren van dit evenement, dat de praktische toepassingen van zonne-energie op een uitdagende en aansprekende manier in beeld brengt.
Meer Info: DOSC 2011

Het Zon Effect
AdFair werkt samen met de ZMf (Zeeuwse Milieufederatie) en de vereniging Zeeuwind aan het realiseren van 'zonnedromen' van Zeeuwse burgers.
Meer info: Het Zon Effect

Bløf
Nederlands bekendste popgroep Bløf probeert zelf een actieve bijdrage te leveren aan duurzame ontwikkeling en internationale samenwerking. Zo compenseert de band alle CO2-uitstoot van concerten in een eigen klimaat- en ontwikkelingsfonds. AdFair geeft adviezen op het terrein van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en ondersteunt de ontwikkeling van het Umoja Fonds (Klimaat- en ontwikkelingsfonds)

Meer info: Umoja fonds

Duurzaam Zeeland:
Duurzaam Zeeland (2002-2010) was een van de eerste  internetplatforms voor duurzame ontwikkeling in Nederland. AdFair ontwikkelde het project en beheerde de goed bezochte site.


ontwerp & realisatie: Nilsson Creatieve Communicatie