Home

AdFair Algemeen
AdFair is een advies- en ontwikkelingsbureau voor projecten en initiatieven op het terrein van Duurzame Ontwikkeling en ondernemen in de Nieuwe Economie. AdFair is in 2007 opgericht door Ad Phernambucq.

Ad Phernambucq is een maatschappelijk betrokken ondernemer die in opdracht en in eigen beheer projecten ontwikkelt, adviezen geeft en creatieve concepten ontwikkelt voor bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen. AdFair werkt hierbij samen met een breed netwerk van uiteenlopende partners in en buiten Zeeland. 

Als pionier op het gebied van duurzame ontwikkeling in Zeeland heeft Ad Phernambucq in de afgelopen 25 jaar een groot aantal succesvolle projecten en campagnes ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn 'Zon op School', de landelijke campagne 'Fietsen Scoort', de 'Zeeuwse Zonneboot Race', de 'Zeeuwse Atlas voor Duurzaamheid', de 'Klimaatweek', 'Duurzame Dorpen' en 'Energieke Sportverenigingen'. De ontwikkeling van duurzame energieprojecten in binnen- en buitenland is nu een speerpunt voor AdFair.

Fondsen
Voor de popgroep Bløf heeft AdFair het ‘Umoja Klimaat- en Ontwikkelingsfonds' ontwikkeld. Op initiatief van AdFair is het Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds (Zeeuws Klimaatfonds) opgezet. Hij is nu algemeen coordinator van beide fondsen.

Concrete actie
Alle projecten van AdFair hebben gemeen dat ze directe actiemogelijkheden bieden. Of het nu om burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties of overheidsinstellingen gaat; iedereen kan er direct mee aan de slag en zo een concrete en praktische bijdrage leveren aan het proces van duurzame ontwikkeling.

Ad Phernambucq 2011Inhoudelijke kennis, ruime ervaring en een uitgebreid netwerk in combinatie met een vindingrijke geest en betrokkenheid maken AdFair tot een ideale partner voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een leefbare wereld.

AdFair heeft daarbij ruime ervaring in het organiseren van debatten, symposia, publieksevenementen en het ontwikkelen  van communicatieprojecten. 

Ad Phernambucq is 'Regiospinner' voor Urgenda in Zeeland.  

 

 

ontwerp & realisatie: Nilsson Creatieve Communicatie